·       Проекти Фонду

 

·        Звіти про виконану роботу

 

·       Бібліографія

 

·        Зворотній зв’язок

 

·        Повернутися на головну

В розділі Стусознавство Ви зможете ознайомитись з такими роботами:

1 Дисертаційні дослідження, що вийшли окремими книгами:

1.1 Дмитро Стус „Василь Стус: життя і творчість” 1992 р.

1.2  Юрій Бедрик. „Василь Стус: проблема сприймання.” 1993 р.

1.3 Олег Рарицький. „Поезія героїчного часу”. 2002 р.

1.4 Ганна Віват. „Художні особливості та провідні мотиви поетичної творчості Василя Стуса”, 2003

 

2 Матеріали конференції „Василь Стус в контексті європейської літератури” – Донецьк, 20-21 вересня 2001 р

2.1 Пленарне засідання

2.1.1 Жулинський Микола. Сходження на Голгофу слави.

2.1.2 Стус Дмитро. Василь Стус: Відкрита книга біографії.

2.1.3 Пономарів Олександр. Літературно-мистецьке шістдесятництво як один із чинників національного відродження в XX столітті.

2.1.4 Мишанич Степан. Народнопоетична стихія в творчості Василя Стуса.

2.2 Поетика творчості Василя Стуса

2.2.1 Балаклицький Максим. "Нова релігійність" Василя Стуса.

2.2.2 Барабанова Олена. Василь Стус: від героїзму до романтизму.

2.2.3 Донченко Лариса. Модуси наближень: Василь Стус і Валерій Шевчук.

2.2.4 Кужільна Любов. "Наша естетика - то естетика страждання" (Літературна дискусія 1962-1963 р., естетичні аспекти, суспільно-політична і естетична позиція В.Стуса).

2.2.5 Лопушинський Іван. Ковнір Олена. Метафора у структурі поетичного тексту Василя Стуса.

2.2.6 Мишанич Мотря. Бінарна опозиція як спосіб поетичного самовираження Василя Стуса.

2.2.7 Пустова Феня. Порівняльний аналіз поезій "Viverte memento!" І.Франка й "Ессе Hоmо!" В.Стуса.

2.2.8 Рарицький Олег. Поезія В.Стуса: національний варіант екзистенціоналізму.

2.2.9 Людмила Тарнашинська. Простір "авторового існування" в інтерпретації Василя Стуса.

2.2.10 Цілинна Тетяна. Поетика творів В.Стуса: штрихи до теми.

2.3 Василь Стус в контексті європейської літератури

2.3.1 Жовніренко Богдана. Образ Бога в творчості Івана Величковського і Василя Стуса.

2.3.2 Кузьменко Оксана. Тема Батьківщини у поезіях В. Стуса та В.Голобородька 1960-х - поч. 70-х років.

2.3.3 Оліфіренко Вадим. Вивчення поезії Василя Стуса на уроках літератури рідного краю.

2.3.4 Онікієнко Інна. Філософське осмислення часу у віршах В.Стуса і Й.-В.Гете.

2.3.5 Просалова Віра. Проблеми естетичного самовизначення в літературознавчих студіях В.Стуса.

2.3.6 Радецька Міра. Василь Стус - людина і поет у творчості Миколи Сенчила.

2.3.7 Соболь Валентина. Листування Василя Стуса в контексті української літературної епістолярної традиції.

2.3.8 Дідківський В. Сонети Рільке як предтеча палімпсестів Василя Стуса.

2.3.9 Кутнякова Галина. Народнопоетична символіка поезій Л.Боровиковського і В.Стуса.

2.4 Мовознавчі аспекти вивчення творчості Василя Стуса

2.4.1 Беценко Тетяна. Естетика чорного кольору в художній інтерпретації В.Стуса.

2.4.2 Дубовик Людмила. Складнопідрядні речення причини як ознака стильової манери Василя Стуса.

2.4.3 Загнітко Анатолій. Синтаксичний макросвіт Василя Стуса.

Лукаш Галина. Особливості організації художнього тексту Василя Стуса.

2.4.4 Марчук Людмила. Стилістичні синоніми як виразники експресії в епістолярії Василя Стуса.

2.4.5 Мацієвська Тетяна. Вербалізація психічних станів у поезії Василя Стуса.

2.4.6 Могила Сергій. Вияви інверсії в поетичних творах Василя Стуса.

2.4.7 Оліфіренко Леся. Роль алюзії як мовно-стилістичного феномену у поезії Василя Стуса.

2.4.8 Піддубська Інна. Функціональне навантаження дієслівних часових і способових форм у поезіях В.Стуса.

2.4.9 Пономарьова Людмила. Стилетворчий потенціал складнопідрядних прислівних присубстантивно-атрибутивних речень в ідіостилі Василя Стуса.

 

3 Стусівські читання, присвячені 60-річчю поета:

М.Коцюбинська, Є.Сверстюк, Г.Бурлака, Д.Стус, Е.Соловей, М.Бондар, М.Кодак, М.Наєнко, В.Плаксіна

 

4 Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників, „Смолоскип”, Балтимор-Торонто, 1987:

4.1 Богдан Рубчак.Перемога над прірвою про поезію Василя Стуса”

4.2 Леонід Плющ. „Вбивство поета Василя Стуса”

4.3 Леонід Рудницький. „Василь Стус і німецька література”

4.4 Людмила Волинська. «Прощай, Україно, моя Україно, чужа Україно, навіки прощай!»

4.5 Юрій Шевельов. „Трунок і трутизна”

4.6 Остап Тарнавський. „Знайомство з поетом Василем Стусом”

 

5 Стус як текст. Ред. та авт. передм. М. Павлишин. - Мельбурн: Відділ славістики ун-ту ім. Монаша, 1992

5.1 Марко Павлишин. „Квадратура круга: пролегомени до оцінки Василя Стуса”

5.2 Анна Берегуляк. „Роля пам'яті у зберіганні ідентичности та поетичного «я»”

5.3 Тамара Гундорова. „Феномен Стусового «жертвослова»”

5.4 Сергій Саржевський. „Практика духовного тривання і прориву в поезії Василя Стуса”

5.5 Петро Савчак. „Поетика відповідальности і відповідальність критики”

 

6. Прижиттєві рецензії

6.1 Андрій Малишко. „Доброго путі”

6.2 В.Іванисенко. Рецензія на реферат, що подано до вступу в аспірантуру.

6.3 М.Нагнибіда. Рецензія на збірку „Круговерть”.

6.4 Є.Адельгейм. Рецензія на збірку „Зимові дерева”

6.5 І.Драч. Рецензія на збірку „Зимові дерева”

6.6 Аріядна Шум. „Поезія Василя Стуса”

6.7 Марко Царинник. „Поезія і політика”.

 

7. Окремі публікації:

7.1. Александр Закуренко. „Боль и свобода Васыля Стуса”.

7.2. Алла Бондаренко. „Спроба аналізу філософських творів Василя Стуса”.

7.3. Вікторія Мельник. „Металінгвістична проблема двоголосся та діалогічних відносин у поезії В.Стуса”.

7.4. Григор Мовчанюк. „Поезія совісті”.

7.5. Дмитро Стус. „Берегами конспектів Василя Стуса”.

7.6. Дмитро Стус. „ПАЛІМПСЕСТИ Василя Стуса”

7.7. Дмитро Стус. „Час поезії”.

7.8. Михайлина Коцюбинська. „Епістолярна творчість Василя Стуса”

7.9. Михайлина Коцюбинська. „На цвинтарі розстріляних ілюзій”.

7.10. Михайлина Коцюбинська. „ПОЕТ”.

7.11. Михайлина Коцюбинська. „Світ міниться і проростає слово”.

7.12. Михайлина Коцюбинська. „Страсті по Вітчизні”.

7.13. Михайлина Коцюбинська. „Новітні палімпсести”.

7.14. Елеонора Соловей. „Проблема автентичного буття”.

7.15. Володимир Моренець. До питання модерності лірики Василя Стуса”

7.16. Євген Сверстюк. „15 років. Міра присутності”

7.17. Євген Сверстюк. „Василь Стус – летюча зірка української літератури”.

7.18. Євген Сверстюк. „Нецензурний Стус”.

7.19. Іван Дзюба. „Різьбяр власного духу”.

7.20. Іван Дзюба. „Свіча у кам’яній пітьмі”.

7.21. Ігор Маленький. „Космологія людської особистости і духу у взаємовіддзеркалених всесвітах Василя Стуса”.

7.22. Інна Оникієнко. „Символ „Веселий цвинтар” в „Естетиці страждання” Василя Стуса”.

7.23. Костянтин Москалець. „Страсті по вітчизні”.

7.24. Леонід Плющ. „Вільготно гойдається зламана віть...”

7.25. Микола Жулинський. „Із забуття в безсмертя”.

7.26. Маргарита Єгорченко. „Час творчости Василя Стуса”.

7.27. Микола Рябчук. „Небіж Рільке і син Тараса”.

7.28. Мирослав Шкандрій. „Поет незгоди Василь Стус”.

7.29. Мілена Чорна. „До питання естетики страждання у поезії Василя Стуса”.

7.30. А. І. Бондаренко. „Лексична парадигма «страждання» в поетиці В.Стуса.”

7.31. Богдан Підгірний. „Нецензурний Стус”.

7.32. Галина Яструбецька. „Концепт „Україна” в поезотворчості Василя Стуса”.

7.33. Дмитро Наливайко. „Василь Стус – перекладач”.

7.34. Людмила Чеховська. „Герметична поезіч Василя Стуса”.

7.35. Михайлина Коцюбинська. „Перегук душ”.

7.36. Михайлина Коцюбинська. „Поетове „самовобоюнаповнення”.

7.37. Михайлина Коцюбинська. „Феномен Стуса”.

7.38. Наталя Плахотнік. „Профетичні мотиви в поезії Василя Стуса”.

7.39. Наталя Буряник. „Свіча й свічадо в поезії Василя Стуса”.

7.40. О.В.Черемська. „Особливості динаміки жанру балади в поезії Василя Стуса”.

7.41. Олег Рарицький. „Палімпсести” Василя Стуса – духовна домінанта.

7.42. Олег Рарицький. Гуманістичне осмислення буття.

7.43. Олег Рарицький. Мистецтво бути собою.

7.44. Олена Мацибура. „Категорії пам’яті в художньому просторі Василя Стуса”.

7.45. Ольга Давидова. „Етнокультурний міфопростір як авантекст до творчості В.Стуса”.

7.46. Ярина Скуратівська. „Василь Стус як літературний критик”.

7.47. Ярослав Мельник. „В мені уже народжується Бог”.