·       Проекти Фонду

 

·        Звіти про виконану роботу

 

·       Бібліографія

 

·        Зворотній зв’язок

 

·        Повернутися на головну

 

Матеріали конференції „ВАСИЛЬ СТУС. ДВАДЦЯТЬ РОКІВ ПІСЛЯ СМЕРТІ: СУЧАСНЕ СПРИЙНЯТТЯ ТА ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ”, яка відбулася 3 лютого 2006 р. Конференція проводилась МБФ „Смолоскип” та Гуманітарним Центром Василя Стуса.

Всі матеріали опубліковані в збірнику „Молода нація” № 1, 2006. -  К. „Смолоскип”.

 

Євген Сверстюк. В наближенні до Стуса

Від упорядників

 

Філософські студії

Валерій Бабенко. Традиція й новаторство філософсько-світоглядних аспектів творчості В. Стуса

Черемська Ольга. Філософський аспект проблеми автентичності буття у творчості Василя Стуса.

Євгенія Найчук. Самотність як поетична тема В. Стуса

Наталія Загребельна. Сам на сам із собою: внутрішній суб’єктний синкретизм в поезії В.Стуса

Ярина Ходаківська. Література крізь призму гендера в оцінках Василя Стуса.

Ольга Дмитрук. Пророчі мотиви: про поезію Василя Стуса „Наснилося, з розлуки наверзлося”

Оксана Дворко. „Над Прип’яттю світання зайнялося...”

 

Літературознавчі студії

Черемська Ольга. Відгомони апокрифічної легенди та української народної духовної лірики у творчості Василя Стуса

Григорій Савчук. Небесні кольори у збірці „Палімпсести” В. Стуса

Марина Гарбар. Категорія простору в художньому світі збірки В. Стуса „Палімпсести”

Ярина Ходаківська. Поезія „Уже моє життя в інвентарі” Василя Стуса: звуки і смисли.

Антоніна Тимченко. Василь Стус і рецепція творчості Володимира Свідзінського

Ганна Віват. Сон як концепція і сон як художній прийом у творчості Василя Стуса

Роман Криловець. Філософська поезія Василя Стуса (на матеріалі збірок „Веселий цвинтар” і „Палімпсести”)

Уляна Міщук. Рецепція світу в мовотворчості Василя Стуса

Наталія Поколенко. Концепція націопростору в ліриці В. Стуса

 

Мовознавчі студії

Леся Оліфіренко. Антитетичність у поетиці Василя Стуса як відображення світогляду митця

Юлія Остапчук. Синтаксичний аспект Стусового „самособоюнаповнення” (стилістичні функції простого неелементарного речення у творчості письменника)

Галина Шміло. Іменники-оказіоналізми в поезії Василя Стуса

 

Дослідження епістолярії

Сергій Несвіт. Морально-етичні домінанти В. Стуса в епістолярії

Віктор Кисіль. Два листи одного поета

Володимир Кузнецов. Епістолярна спадщина Василя Стуса: листи як форма існування

 

Студентська лабораторія

Ірина Стамплевська. Світлий образ Еврідіки у піснях Орфея (образ дружини в поезії В. Стуса)

Лариса Подкоритова. Василь Стус: анамнез захворювання

Ігор Ісаєв. Українські псалми (на прикладі поезій В. Стуса)

Катерина Черних. Василь Стус – „магістри гри” (символ сосни в поетичній творчості митця)

Ірина Носенко. До проблеми вивчення постаті Василя Стуса в школі

Наталія Кандибка. „...Пізнати його мислення можна в кожному творі...”

Ольга Федорченко. Сучасне переосмислення ключових образів у поезії В.Стуса

Пурій Н. С. Грім серед не зовсім чистого неба, або місце національних героїв у формуванні національної свідомості

 

Спогади

Шупта Дмитро. Зустрічі з Василем Стусом

 

Круглий стіл

Дискусія

Михайлина Коцюбинська. За скупим рядком Стусових щоденників

Вахтанг Кіпіані. Стус і Нобель: Демістифікація міфів

Валерій Бабенко. Нотатки на полях матеріалів конференції з приводу дискусії, що відбулася під час її проведення